مراحل به دست آوردن مجوز استخراج از معادن زغال سنگ

قانون معادن - ILO

ت - معدن: ذخیره معدنی است که بهره برداری از آن مقرون به صرفه باشد. ث - اکتشاف: تجسس ... ح - بهره برداری: مجموعه عملیاتی است که بمنظور استخراج و کانه آرائی و بدست آوردن .مواد معدنی قابل فروش ... سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، خاک رس معمولی، صدف دریائی، پوکه معدنی،. نمک ... انواع زغال سنگها و شیلهای غیرنفتی - 6. مواد معدنی...

دریافت قیمت

مرکز پژوهشها - قانون اصلاح قانون معادن

3 دسامبر 2011 ... ب معدن: به محدوده ای اطلاق می شود که شامل ذخیره معدنی است. ... ع بهره برداری: مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانه آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می ... سه عبارتند از: کلیه هیدروکربن ها، به استثناء زغال سنگ مانند: نفت خام .... تبصره در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی...

دریافت قیمت

.mine.isfahan.blogfa - بهره برداری از معادن از نگاه قانون - blogfa

معادن بلامعارض به معادنى اطلاق مى شود که فاقد بهره بردارى بوده و يا واگذارى آن از نظر ... ميله گذارى محدوده اکتشافى به درخواست متقاضى بوده و تنها ارگانى که مجوز اجراى .... كه به منظور استخراج و كانه آرايى و به دست آوردن مواد معدنى قابل فروش انجام مي گيرد. ... ج مواد معدنى طبقه سه عبارت هستند از: كليه هيدروكربورها به استثناى زغال سن...

دریافت قیمت

etarh مراحل صدور پروانه بهره برداري - ایطرح

درخواست كتبي و تكميل مدارك مورد نياز وارسا ل به سازمان صنايع و معادن .... بهره برداري : مجموعه عملياتي كه به منظور استخراج و كانه آرايي و بدست آوردن مواد معدني قابل...

دریافت قیمت

آیین‌نامه اجرایی قانون معادن - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

7 جولای 2013 ... ث مجوز صلاحیت: پروانه اشتغال به کار حرفه‌های مهندسی معدن و نظایر آن در امور تخصصی ... ث گروه پنجم: مواد معدنی طبقه دو غیرفلزی به استثنای زغال‌سنگ و گروه چهار .... وزارت مساحت محدوده پروانه اکتشاف را در مراحل بعدی با توجه به درخواست دارنده .... تبصره۹ـ بهره‌بردار موظف است زمان شروع استخراج را به کاشف به منظور...

دریافت قیمت

قانون معادن - Ghavanin : Iran Law Database Leading and ...

ماده 1 تعريف واژه هاي به كار رفته در اين قانون به شرح زير است : ... عملياتي است كه به منظور استخراج و كانه آرايي و بدست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام مي گيرد . ... كليه هيدروكربورها به استثناي ذغال سنگ مانند : نفت خام ، گاز طبيعي ، قير ، پلمه .... و نهادهاي انقلابي و واحدهاي تابعه آنها موكول به كسب مجوز از وزارت معادن و فلزات مي ب...

دریافت قیمت

آئين نامه اجرايي قانون معادن - خانه معدن ایران

خ- کارشناس رسمی: کارشناس دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن و یا کارشناس رسمی دادگستری. ... ث- گروه پنجم: مواد معدني طبقه دو غیرفلزی به استثناي زغالسنگ و گروه چهار ... ماده 6- چگونگي و مراحل صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت به شرح زير است: ..... تبصره 9- بهرهبردار موظف است زمان شروع استخراج را به کاشف به منظور هماهنگیهای...

دریافت قیمت

ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي ﺁن

... و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ. ﺗﺸﺨﻴﺺ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، ﺳﻨﮓ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ و در ﭘﻲ ﻳﺎ دﻳﻮار ﭼﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ، ... ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ آﻪ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج و آﺎﻧﻪ. ﺁراﻳﻲ و ﺑﻪ. دﺳﺖ ﺁوردن. ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ. ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش اﻧﺠﺎم ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد . غ ـ ... زﻏﺎل. ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﺷﻴﻠﻬﺎ، ﻗﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﻨﮓ. ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ. ٧. ﻣﻮاد ﻣـﻌﺪﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل از ﺁﺑﻬﺎ و. ﻧﻴﺰ ﮔـﺎزهﺎي ..... اﺳﺖ ﺣﺴﺐ درﺧﻮا...

دریافت قیمت

قانون معادن - پورتال وزارت امور اقتصاد و دارایی

ع بهره‌برداري: مجموعه عملياتي كه به ‌منظور استخراج و كانه‌آرايي و به‌دست آوردن مواد ... زغال ‌سنگ مانند: نفت خام‌، گاز طبيعي‌، پلمه سنگهاي نفتي‌، ماسه‌هاي آغشته به نفت و امثال آنها ..... ماده23ـ هرگونه اقدام و صدور مجوز به‌ منظور اجراي طرحهاي عمراني در داخل و حريم ... قبل از اجراي مراحل طرح مصوب، ‌برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري يا ...

دریافت قیمت

مراحل عمر یک معدن - سایت مهندسی معدن

23 آوريل 2015 ... مراحل عمر یک معدن به ترتیب: پی جویی (Prospecting)، اکتشاف (Exploration)، ... محافظت از محیط زیست و جبران آسیب ها و عوارض استخراج ماده معدنی ... فلزی یا زغال سنگ و سنگ ساختمانی تعیین می شود و در مرحلله اکتشاف این کانسار ... که اطلاعات بیشتری از زیر زمین به دست می دهد، نمونه ای از عملیات اکتشافی هستند.

دریافت قیمت